B.S (MARINE ENGINEERING)
ID No Name Company Name
200238RL001 Abhijit Kumar NYKShipmanagement
200238RL002 Aditya Anand NYKShipmanagement
200238RL003 R. Ajatha Chathru GreatEasternShippingCo.Ltd.
200238RL004 Anshul Sharma NYKShipmanagement
200238RL005 Kouru Anvesh EssarShippingLtd.
200238RL006 Arash Deep Singh Paramount
200238RL007 Aravind Shankar .P Paramount
200238RL008 R. Aravindh EssarShippingLtd.
200238RL009 Arun J Raja WallemShipManagement
200238RL010 Arun Jerald ZodiacShippingCopany
200238RL011 K. Arun WallemShipManagement
200238RL012 T.R. Arun Kumar WestAsiaMaritime
200238RL013 S. Arun Senthil Kumar EssarShippingLtd.
200238RL014 Arunkumar .C PratibhaShippingCo.Ltd.,
200238RL015 Arun Kumar .N NYKShipmanagement
200238RL016 Arunraj .M EssarShippingLtd.
200238RL017 Bala Ganesh .S EssarShippingLtd.
200238RL018 C. Balaji EssarShippingLtd.
200238RL019 Benedict Vasanth. L EssarShippingLtd.
200238RL020 Bharat Allena WallemShipManagement
200238RL021 Bharath Kumar Challa EssarShippingLtd.
200238RL022 Bhaskar Agnihotri GreatEasternShippingCo.Ltd.
200238RL023 Bhaswath A N GreatEasternShippingCo.Ltd.
200238RL024 S.S.G.N. Bhupal Moturi EssarShippingLtd.
200238RL025 Chandra Sekar .S.D EssarShippingLtd.
200238RL026 Chitturi Ravi Kiran GreatEasternShippingCo.Ltd.
200238RL027 Dandu Sunilkumar Varma GreatEasternShippingCo.Ltd.
200238RL028 Danish .D Paramount
200238RL029 Dinesh .J EssarShippingLtd.
200238RL030 Eashwaran .A.R GreatEasternShippingCo.Ltd.
200238RL031 S. Gomathi Kannappan EssarShippingLtd.
200238RL032 Gopal .M Paramount
200238RL033 Govindarajan .A.M Paramount
200238RL034 Govindarajan .G EssarShippingLtd.
200238RL035 Gowri Shankar .G Paramount
200238RL036 Hamanul Huq A J GreatEasternShippingCo.Ltd.
200238RL037 Hariharan .S EssarShippingLtd.
200238RL038 Jagan .A EssarShippingLtd.
200238RL039 Joe Francis Jerald NYKShipmanagement
200238RL040 Kaniska Roy NYKShipmanagement
200238RL041 Kanu Priya Jain Paramount
200238RL042 Karthikeyan .M EssarShippingLtd.
200238RL043 Kranthi Kumar .T GreatEasternShippingCo.Ltd.
200238RL044 Kranthi Kumar Vuppala WallemShipManagement
200238RL045 Krishnasamy E R GreatEasternShippingCo.Ltd.
200238RL046 Lakshmana Perumal .R PratibhaShippingCo.Ltd.,
200238RL047 Loknath .K WallemShipManagement
200238RL048 Manjot Singh GreatEasternShippingCo.Ltd.
200238RL049 G. Mano Sankar Kanth GreatEasternShippingCo.Ltd.
200238RL050 P. Maruthu Pandiyan EssarShippingLtd.
200238RL051 Mohd Abdul Wasay GreatEasternShippingCo.Ltd.
200238RL052 K.R. Nagarajan WallemShipManagement
200238RL053 K. Narendra Kumar PratibhaShippingCo.Ltd.,
200238RL054 S. Narendran EssarShippingLtd.
200238RL055 Patel Pratikkumar Parsottambhai GreatEasternShippingCo.Ltd.
200238RL056 Prakash .S WallemShipManagement
200238RL057 Prakram Gurung NYKShipmanagement
200238RL058 R. Prasanna NYKShipmanagement
200238RL059 Prasanth Paluru GreatEasternShippingCo.Ltd.
200238RL060 Praveen Nanda EssarShippingLtd.
200238RL061 Raja Sekhara Reddy Gopu Paramount
200238RL062 Rajat Mehta NYKShipmanagement
200238RL063 Rajavenkatesh .S EssarShippingLtd.
200238RL064 Rakshith WallemShipManagement
200238RL065 Ramanand Meena GreatEasternShippingCo.Ltd.
200238RL066 Ritaban Nandi NYKShipmanagement
200238RL067 Salab Daga NYKShipmanagement
200238RL068 Santosh Deoru GreatEasternShippingCo.Ltd.
200238RL069 Saravana Babu K EssarShippingLtd.
200238RL070 Shravan Kumar Reddy GreatEasternShippingCo.Ltd.
200238RL071 A R Sashi Shekar NYKShipmanagement
200238RL072 Satheesh Kumar .S EssarShippingLtd.
200238RL073 Sathis Kumar .P EssarShippingLtd.
200238RL074 Selva Kumar .E EssarShippingLtd.
200238RL075 Selvin Jose Koruthu Paramount
200238RL076 Senthil Kumar .B Paramount
200238RL077 Shaik Imam NYKShipmanagement
200238RL078 Shard GreatEasternShippingCo.Ltd.
200238RL079 Siva Kumar A EssarShippingLtd.
200238RL080 K. Srihari GreatEasternShippingCo.Ltd.
200238RL081 M. Srikant EssarShippingLtd.
200238RL082 Srivatsa .E EssarShippingLtd.
200238RL083 Sudharshanaram .R EssarShippingLtd.
200238RL084 N.V. Surendra Kumar GreatEasternShippingCo.Ltd.
200238RL085 Thirumalainathan .B EssarShippingLtd.
200238RL086 Vignan Pravin .V Paramount
200238RL087 Vijaya Prakash .N WallemShipManagement
200238RL088 Vikas Malik NYKShipmanagement
200238RL089 Vimal Kumar .M EssarShippingLtd.
200238RL090 Vineeth .R WallemShipManagement
200238RL091 Vinodh .K EssarShippingLtd.
200238RL092 Vinoth Kannan .T GreatEasternShippingCo.Ltd.
200238RL093 Vinoth Kumar .C EssarShippingLtd.
200238RL094 M.N. Vishwanath EssarShippingLtd.
200238RL095 Yaser Arafath .M EssarShippingLtd.
200238RL096 Yumnam Bimoljit Singh NYKShipmanagement