B.S (MARINE ENGINEERING)
ID No Name Company Name
200838RL001 Abhishek Kasisomayajula WilhelmsenShipManagement
200838RL002 Akhil Valsan O K MTMShipManagement
200838RL004 Arun Rana WallemShipManagement
200838RL005 Aswanth R EssarShippingLtd.
200838RL006 Ayush Prakash Upadhayaya SeaspanCrewManagement
200838RL007 Biswajit Ghosh IndianSteamShip
200838RL008 Dinesh Babu J TradexShipping
200838RL009 Dinesh S FleetManagement
200838RL011 Garimella Subramaniaom AngloEastern
200838RL012 Hitesh Thapa WilhelmsenShipManagement
200838RL013 Jaswinder Singh OtherCompanies
200838RL014 Joydeep Paul SeaTimeManagement
200838RL015 Kishori Chandar K R WorldTankerManagement
200838RL016 Kulbhushan APSMaritimeServices
200838RL018 Manu M EmeraldShipping
200838RL019 Mohan Raj M SeaTeamShipManagemnet
200838RL020 Nadinarayanan M TradexShipping
200838RL022 Nidheesh Sankaran InternationalMarineService
200838RL023 Nithin Chandran P V WorldTankerManagement
200838RL024 Palaniappan PL WallemShipManagement
200838RL025 Parbhat Kapoor ShippingCorporationofIndia
200838RL026 Prathamesh Prakash Parale UnitedOceanShipManagement
200838RL027 Punish Basist VShip/IMSShipMgt.Pvt.Ltd.
200838RL029 Rakesh Kumar Tiwari APSMaritimeServices
200838RL030 Sabari B Pillai EmeraldShipping
200838RL031 T Sai Bhasker WilhelmsenShipManagement
200838RL032 Sanjay Swain TormShippingIndiaPvtLtd.
200838RL033 Shankarnath S OtherCompanies
200838RL034 Shehinas S R MidEast
200838RL035 Sivasuriyan T WallemShipManagement
200838RL036 Sourav Naik APSMaritimeServices
200838RL038 Tonfa Konwar BWShipping
200838RL039 Vikram Kumar Ashreeshipping
200838RL040 Vishnu Suresh InternationalMarineService
200838RL042 Amanpreet Singh BWShipping
200838RL043 Ankush Rattan Synergy
200838RL044 Arun V EmeraldShipping
200838RL045 Athul Preman R HalulOffshore
200838RL047 Chaitanya Murala OtherCompanies
200838RL049 Dinesh Pandian J ApeejayShipping
200838RL050 Ganesan K OtherCompanies
200838RL051 Gurvinder Singh IndianNavy
200838RL052 Jadhav Gaurav Sudhakar BergshavManagement
200838RL053 Jayaganeshkumar R DolphinOffshore
200838RL054 Karan Bathh BernhardSchulteShipMgt
200838RL056 Madeshwaran V TradexShipping
200838RL058 Maruthi Prakash J WorldTankerManagement
200838RL059 Muruga Perumal M TransOcean
200838RL060 Namachivayam RM WorldTankerManagement
200838RL062 Nikhil Agnihotri InternationalMarineService
200838RL063 Nitish Krishnan Synergy
200838RL064 Pandhe Sagar Pradeep NimbusmaritimeServices
200838RL065 Piyush Mahajan OtherCompanies
200838RL067 S Raghuveer FleetManagement
200838RL068 Rajes R WallemShipManagement
200838RL069 Rashpal Singh Soni Seastar
200838RL071 Samboji Arun Chander WallemShipManagement
200838RL073 Sharad Thapa WallemShipManagement
200838RL074 Siddharth Sharma MSI
200838RL075 Somveer WilhelmsenShipManagement
200838RL076 Sreejith P.S OrientExpressShipMgt.,
200838RL077 Swarup K SeaTeamShipManagemnet
200838RL079 Virender Kumar OtherCompanies
200838RL080 Vivek MSI
200838RL081 Ajay Joshi SVSMarine
200838RL082 Anil Kumar WallemShipManagement
200838RL084 Ashutosh WallemShipManagement
200838RL085 Avinash Tiwari UnitedOceanShipManagement
200838RL088 Dinesh Kumar WallemShipManagement
200838RL089 Durgaram K OtherCompanies
200838RL090 Ganesh G TradexShipping
200838RL092 Jagadesh R Synergy
200838RL093 Jerin Jacob OtherCompanies
200838RL094 Keshav Sharma Greatship(India)Ltd.,Mumbai
200838RL095 Krishnadass C OmegaShipping
200838RL096 Maheshwar Simha R IndianNavy
200838RL099 Muthujalendraprakash B Vinushiping
200838RL101 Nibin A.Y MSI
200838RL102 Nikhilesh Bhardwaj ShippingCorporationofIndia
200838RL103 Omprakash Yadav BWShipping
200838RL104 Kadam Pankaj Namdeo MTMShipManagement
200838RL105 Prasanna S EssarShippingLtd.
200838RL106 Pukkalla Girish OrientShipManagement
200838RL108 Rakesh D TradexShipping
200838RL109 Rohan Baruah WilhelmsenShipManagement
200838RL110 Sahil Chawla BWShipping
200838RL111 Sanjay Kumar Panda OtherCompanies
200838RL114 Sidharth Sethi Synergy
200838RL116 Subhendu Som OrientShipManagement
200838RL118 Vikash Kumar Jha AshreeShipping
200838RL119 Vishal BWShipping
200838RL041 Ajas Mohammed Naushad OrientExpress
200838RL066 Prince Katoch BibbyShipping
200838RL097 Manish C Haluloffshore