BWShipping
ID No Name Course Batch
200638RL001 Abdul Samad ME 2006 – 2010
200638RL020 T. Phanindra Bharadwaj ME 2006 – 2010
200638RL025 Santhose Kumar G. ME 2006 – 2010
200638RL026 Saravana Kumar B. ME 2006 – 2010
200638RL044 Jillella S.N. Reddy ME 2006 – 2010
200638RL071 Bevin K. ME 2006 – 2010
200638RL072 Deepak Kumar ME 2006 – 2010
200638RL095 Sundar S. ME 2006 – 2010
200638RL101 Sooraj S.V. ME 2006 – 2010
200738RL011 Dharmendrakumar S ME 2007 – 2011
200738RL019 Madhan S ME 2007 – 2011
200738RL043 Anbazhagan M ME 2007 – 2011
200738RL051 George Harold Jose ME 2007 – 2011
200738RL066 Raja Ram Mohan Roy ME 2007 – 2011
200738RL080 Amit Meena ME 2007 – 2011
200738RL098 Mohan Pranesh B ME 2007 – 2011
200838RL038 Tonfa Konwar ME 2008 – 2012
200838RL042 Amanpreet Singh ME 2008 – 2012
200838RL103 Omprakash Yadav ME 2008 – 2012
200838RL110 Sahil Chawla ME 2008 – 2012
200838RL119 Vishal ME 2008 – 2012
200738RN005 Joshi Amod Shrikrishna NT 2007 – 2010
200838RN057 Prabin Krishnan NT 2008 – 2011
201238RL017 VIVEK VENKATESAN BS (ME) 2016
201238RL001 YATIN BOPAIAH BS (ME) 2016
201238RL011 SANTHOSH D BS (ME) 2016
201238RL013 SHIVSANKAR AGRAHARI BS (ME) 2016