EssarShippingLtd
ID No Name Course Batch
2009RG003 Atchayakumar GME 2009 – 2010
2009RG019 Rameshreddy Kummitha GME 2009 – 2010
200138RL003 Abhishek N.U. ME 2001 – 2005
200138RL026 Alok Kumar ME 2001 – 2005
200138RL031 Madhu Soothanan .N ME 2001 – 2005
200138RL039 Raghavan .B ME 2001 – 2005
200138RL050 Manish Nagmani ME 2001 – 2005
200238RL005 Kouru Anvesh ME 2002 – 2006
200238RL008 R. Aravindh ME 2002 – 2006
200238RL013 S. Arun Senthil Kumar ME 2002 – 2006
200238RL016 Arunraj .M ME 2002 – 2006
200238RL017 Bala Ganesh .S ME 2002 – 2006
200238RL018 C. Balaji ME 2002 – 2006
200238RL019 Benedict Vasanth. L ME 2002 – 2006
200238RL021 Bharath Kumar Challa ME 2002 – 2006
200238RL024 S.S.G.N. Bhupal Moturi ME 2002 – 2006
200238RL025 Chandra Sekar .S.D ME 2002 – 2006
200238RL029 Dinesh .J ME 2002 – 2006
200238RL031 S. Gomathi Kannappan ME 2002 – 2006
200238RL034 Govindarajan .G ME 2002 – 2006
200238RL037 Hariharan .S ME 2002 – 2006
200238RL038 Jagan .A ME 2002 – 2006
200238RL042 Karthikeyan .M ME 2002 – 2006
200238RL050 P. Maruthu Pandiyan ME 2002 – 2006
200238RL054 S. Narendran ME 2002 – 2006
200238RL060 Praveen Nanda ME 2002 – 2006
200238RL063 Rajavenkatesh .S ME 2002 – 2006
200238RL069 Saravana Babu K ME 2002 – 2006
200238RL072 Satheesh Kumar .S ME 2002 – 2006
200238RL073 Sathis Kumar .P ME 2002 – 2006
200238RL074 Selva Kumar .E ME 2002 – 2006
200238RL079 Siva Kumar A ME 2002 – 2006
200238RL081 M. Srikant ME 2002 – 2006
200238RL082 Srivatsa .E ME 2002 – 2006
200238RL083 Sudharshanaram .R ME 2002 – 2006
200238RL085 Thirumalainathan .B ME 2002 – 2006
200238RL089 Vimal Kumar .M ME 2002 – 2006
200238RL091 Vinodh .K ME 2002 – 2006
200238RL093 Vinoth Kumar .C ME 2002 – 2006
200238RL094 M.N. Vishwanath ME 2002 – 2006
200238RL095 Yaser Arafath .M ME 2002 – 2006
200338RL012 Arun. K ME 2003 – 2007
200338RL045 Muthukkaruppan .P ME 2003 – 2007
200438RL004 Anandganesh N ME 2004 – 2008
200438RL010 Joseph Raj M ME 2004 – 2008
200438RL020 Rajeshkumar B ME 2004 – 2008
200438RL023 Serene R ME 2004 – 2008
200438RL029 Venoth Kumaar V ME 2004 – 2008
200438RL043 Krishnan K P ME 2004 – 2008
200438RL058 Sreejithin G S ME 2004 – 2008
200538RL072 Bhanuchandhar Majji ME 2005 – 2009
200538RL081 Muhammed Kutty P ME 2005 – 2009
200738RL031 Selva Vignesh A ME 2007 – 2011
200738RL054 Jithesh G ME 2007 – 2011
200838RL005 Aswanth R ME 2008 – 2012
200838RL105 Prasanna S ME 2008 – 2012
NS/03/15 Ramesh Kumar Gonugunta NS 2003 – 2006
200538RN005 Badri Narayana Rao G NT 2005 – 2008
200738RN014 M Karthikeyan NT 2007 – 2010
200838RN013 Krishna Giri NT 2008 – 2011