GreatEasternShippingCo.Ltd
ID No Name Course Batch
200138RL010 Ramalingam .R ME 2001 – 2005
200138RL019 Anubhav Dimri ME 2001 – 2005
200138RL027 Ramkumar B. ME 2001 – 2005
200138RL047 Mora Dinesh Rao ME 2001 – 2005
200138RL051 Ejazur Rahman ME 2001 – 2005
200138RL061 Ashish Kumar ME 2001 – 2005
200138RL063 Anand Sathyamoorthy ME 2001 – 2005
200238RL003 R. Ajatha Chathru ME 2002 – 2006
200238RL022 Bhaskar Agnihotri ME 2002 – 2006
200238RL023 Bhaswath A N ME 2002 – 2006
200238RL026 Chitturi Ravi Kiran ME 2002 – 2006
200238RL027 Dandu Sunilkumar Varma ME 2002 – 2006
200238RL030 Eashwaran .A.R ME 2002 – 2006
200238RL036 Hamanul Huq A J ME 2002 – 2006
200238RL043 Kranthi Kumar .T ME 2002 – 2006
200238RL045 Krishnasamy E R ME 2002 – 2006
200238RL048 Manjot Singh ME 2002 – 2006
200238RL049 G. Mano Sankar Kanth ME 2002 – 2006
200238RL051 Mohd Abdul Wasay ME 2002 – 2006
200238RL055 Patel Pratikkumar Parsottambhai ME 2002 – 2006
200238RL059 Prasanth Paluru ME 2002 – 2006
200238RL065 Ramanand Meena ME 2002 – 2006
200238RL068 Santosh Deoru ME 2002 – 2006
200238RL070 Shravan Kumar Reddy ME 2002 – 2006
200238RL078 Shard ME 2002 – 2006
200238RL080 K. Srihari ME 2002 – 2006
200238RL084 N.V. Surendra Kumar ME 2002 – 2006
200238RL092 Vinoth Kannan .T ME 2002 – 2006
200138T1018 Akshay Sharma ME 1999 – 2003
200138T1023 Charapale Sagar Shashikant ME 1999 – 2003
200138T1027 Bhuvan Bansal ME 1999 – 2003