India
ID No Name Course Batch
200338RL023 Govindu Gopi ME 2003 – 2007
200338RL052 Prakash .K ME 2003 – 2007
200338RL054 Praveenkumar .V.G. ME 2003 – 2007
200338RL071 Shahul Hameed .A ME 2003 – 2007
200638RL014 Kusanava Karan ME 2006 – 2010
200638RL054 Prabhakaran K.R. ME 2006 – 2010
200638RL055 Prince Mammen ME 2006 – 2010
200738RL009 Ayyapparajan M B ME 2007 – 2011
200738RL015 Jeya Sundar K ME 2007 – 2011
200738RL025 Powar Sudarshan Pandurang ME 2007 – 2011
200738RL026 Dalvi Pushkar Ravindra ME 2007 – 2011
200738RL028 Ratnakar Dinesh Devidasrao ME 2007 – 2011
200738RL039 Rohit Singh ME 2007 – 2011
200738RL042 Amal A ME 2007 – 2011
200738RL044 Ankit Tailang ME 2007 – 2011
200738RL060 Milind Gupta ME 2007 – 2011
200738RL063 Nishant Sharma ME 2007 – 2011
200738RL064 Prakhar Srivastava ME 2007 – 2011
200738RL073 Thamizhinian R ME 2007 – 2011
200738RL078 Abhishek Dhasmana ME 2007 – 2011
200738RL085 Athavan O S ME 2007 – 2011
200738RL087 R Chaitanya Kiran ME 2007 – 2011
200738RL090 Himanshu Pande ME 2007 – 2011
200738RL095 Loyolamaglan S ME 2007 – 2011
200738RL106 Sarathkumar S ME 2007 – 2011
200738RL109 Sreejith Bhadran ME 2007 – 2011
200738RL112 Ukesh C ME 2007 – 2011
200738RL117 Vimal Kumar N ME 2007 – 2011
200838RL007 Biswajit Ghosh ME 2008 – 2012
200838RL025 Parbhat Kapoor ME 2008 – 2012
200838RL032 Sanjay Swain ME 2008 – 2012
200838RL051 Gurvinder Singh ME 2008 – 2012
200838RL094 Keshav Sharma ME 2008 – 2012
200838RL096 Maheshwar Simha R ME 2008 – 2012
200838RL102 Nikhilesh Bhardwaj ME 2008 – 2012
201039RL069 Raj Rathore ME 2010 – 2014
200138T1017 Saurabh Gupta ME 1999 – 2003
201038RE002 Arvind Kumar Barwal SEOE 2010 – 2011
201038RE008 Rajkumar SEOE 2010 – 2011
200538RN036 Sandeep Basu Roy NT 2005 – 2008
200738RN010 Bhalajiy R K NT 2007 – 2010
200738RN016 Kishorekumar T NT 2007 – 2010
200838RN006 Badri Naveen Kumar NT 2008 – 2011
200838RN011 More Jayraj Yuvraj NT 2008 – 2011
200838RN015 Mahesh Nadendla NT 2008 – 2011
200838RN023 Reegan J. NT 2008 – 2011
200838RN025 Salim Khan NT 2008 – 2011
200838RN027 Shagun Singla NT 2008 – 2011
200838RN058 Prasath K. NT 2008 – 2011
200838RN077 Seelam Karunakar NT 2008 – 2011
2010RG002 Alagurajan E GME 2010 – 2011
2010RG019 Subhash Kumar GME 2010 – 2011
201038RL039 Vikash Kaliyav ME 2010 – 2014
201038RL069 Raj Rathore ME 2010 – 2014
201038RL020 Kuldeep Singh ME 2010 – 2014
201138RL047 Rajesh A ME 2011 – 2015
201138RL053 Sumit Jaryal ME 2011 – 2015
201038RE002 Arvind Kumar Barwal ETO 2010 – 2011
201038RE008 Rajkumar ETO 2010 – 2011
2014RLETO001 Arun Kumar P ETO 2014
2015RLETO001 Dhyanendra Sikarwar ETO 2015 -feb