NORTHEN
ID No Name Course Batch
2016 S RL ETO 003 Alfred Ray ETO 2016-Sep
2016 S RL ETO 006 Balaji Sridhar R ETO 2016-Sep
2016 S RL ETO 024 Nalin Shanavas ETO 2016-Sep