Not
ID No Name Course Batch
201138RL002 ALOKAM HARIKRISHNA BS (ME) 2016
201138RL009 JIJO THOMAS BS (ME) 2016
201138RL010 KANNAN R BS (ME) 2016
201138RL012 KSHITIJ KUMAR JAIN BS (ME) 2016
201138RL021 SAROJ KUMAR NANDA BS (ME) 2016
201138RL025 SUNDARRAJ BS (ME) 2016
201138RL026 SURAJ BS (ME) 2016
201138RL031 ANSHUL SAINI BS (ME) 2016
201138RL055 SURAJ NAIR BS (ME) 2016
201138RL058 VIVEK BS (ME) 2016
2010RG005 Anil Badugula GME 2010 – 2011
2010RG006 Ishant Mehta GME 2010 – 2011
2010RG025 Vipul Mahajan GME 2010 – 2011
2012RG004 Prakash Buraka GME 2012 – 2013
200938RL105 Rahul Rana ME 2009 – 2013
201038RL045 Amanpreet Singh ME 2010 – 2014
201038RL100 Kusuma Sandeep Kumar ME 2010 – 2014
201138RL002 ALOKAM HARIKRISHNA ME 2011 – 2015
201138RL010 KANNAN R ME 2011 – 2015
201138RL012 KSHITIJ KUMAR JAIN ME 2011 – 2015
201138RL025 SUNDARRAJ ME 2011 – 2015
201138RL026 SURAJ ME 2011 – 2015
201138RL031 ANSHUL SAINI ME 2011 – 2015
201138RL055 SURAJ NAIR ME 2011 – 2015
201138RL003 Anurag Kapil ME 2011 – 2015
201138RL006 Dhineshwar K J ME 2011 – 2015
201138RL051 Shray Sood ME 2011 – 2015
201138RL058 Vivek ME 2011 – 2015
2014RLETO002 ESWARAN S ETO 2014
2014RLETO004 BEBETO ANTONY ETO 2014
2015RLETO002 Jobrin A ETO 2015 -feb