SEA
ID No Name Course Batch
200738RL052 Hari Shankar V ME 2007 – 2011
200838RL006 Ayush Prakash Upadhayaya ME 2008 – 2012
200838RL014 Joydeep Paul ME 2008 – 2012
200838RL019 Mohan Raj M ME 2008 – 2012
200838RL069 Rashpal Singh Soni ME 2008 – 2012
200838RL077 Swarup K ME 2008 – 2012
200738RN009 Ayush Rawat NT 2007 – 2010
200738RN027 Vindeshwari Nath Tiwari NT 2007 – 2010
200838RN016 Manoj P NT 2008 – 2011
200838RN044 Chandra Sekar R. NT 2008 – 2011
200838RN050 Kiran Kumar P NT 2008 – 2011
201138RL030 AKILESH BHARADWAJ BS (ME) 2016
201138RL039 KARTHIK D BS (ME) 2016
200938RL008 Deepak Singh ME 2009 – 2013
200938RL013 John Nehemiah K ME 2009 – 2013
200938RL026 Prateek Baranwal ME 2009 – 2013
200938RL056 Keerthitharan T ME 2009 – 2013
200938RL060 Manish Kumar ME 2009 – 2013
200938RL066 Rahul Ruhela ME 2009 – 2013
200938RL077 Vaibhav Garg ME 2009 – 2013
200938RL065 Pradeep J ME 2009 – 2013
200938RN013 D. Gopinath NT 2009 – 2012
200938RN083 Guruprasath J. NT 2009 – 2012
200938RN103 Vadivel S. NT 2009 – 2012
201038RL017 Ithakota Ragadeep ME 2010 – 2014
201038RL050 Bhupathi ?Pushya ?Mitra ME 2010 – 2014
201038RL052 Christober Prem Kumar V ME 2010 – 2014
201038RN034 Bright Jeyasingh Sam S NT 2010 – 2013
201038RN048 Sathish J NT 2010 – 2013
201038RN049 Siddharth S NT 2010 – 2013
201138RL030 AKILESH BHARADWAJ ME 2011 – 2015
201138RL039 KARTHIK D ME 2011 – 2015
201138RL045 Pradeep M ME 2011 – 2015
2015RLETO008 Hayath Sherif J ETO 2015-aug