Synergy
ID No Name Course Batch
200838RL043 Ankush Rattan ME 2008 – 2012
200838RL063 Nitish Krishnan ME 2008 – 2012
200838RL092 Jagadesh R ME 2008 – 2012
200838RL114 Sidharth Sethi ME 2008 – 2012
201138RL005 CHAGAM VENKATESWAR REDDY BS (ME) 2016
201138RL036 GULLAPALLI VENKATESWAR RAO BS (ME) 2016
201138RL038 JITHIN BABU BS (ME) 2016
201138RL056 VENKATACHALAM S BS (ME) 2016
2012RG002 Meyyappan D GME 2012 – 2013
2012RG003 Nakendiran A GME 2012 – 2013
200938RL019 Manikandan S ME 2009 – 2013
200938RL030 Rethnavel Pandi C ME 2009 – 2013
200938RL038 Vignesh S ME 2009 – 2013
200938RL043 Akash K ME 2009 – 2013
200938RL061 Mrinal Kapkoti ME 2009 – 2013
200938RL062 Muralidharan M S ME 2009 – 2013
200938RL064 Penumetcha Ravi Teja ME 2009 – 2013
200938RL076 V. Shaswath ME 2009 – 2013
200938RL078 Vignesh K B ME 2009 – 2013
200938RL102 Muthu Ganesh S ME 2009 – 2013
200938RL115 Ventgatesh M. ME 2009 – 2013
200938RL116 Venkatesh S ME 2009 – 2013
200938RL063 Nishant Sood ME 2009 – 2013
200938RN056 Venkata Manideep Thimmisetty NT 2009 – 2012
200938RN060 Rajnikant Kostubh NT 2009 – 2012
200938RN077 Bala Hariharan C. NT 2009 – 2012
200938RN079 Brightwin S. NT 2009 – 2012
201038RL001 Abdul Muntazir ME 2010 – 2014
201038RL037 Sunkara Mohanramana ME 2010 – 2014
201038RL056 Harinath M ME 2010 – 2014
201038RL086 Anantha Babu P ME 2010 – 2014
201038RN003 Anjum NT 2010 – 2013
201038RN029 Aman Pratap Singh Negi NT 2010 – 2013
201138RL005 CHAGAM VENKATESWAR REDDY ME 2011 – 2015
201138RL036 GULLAPALLI VENKATESWAR RAO ME 2011 – 2015
201138RL038 JITHIN BABU ME 2011 – 2015
201138RL056 VENKATACHALAM S ME 2011 – 2015
201138RL018 Purushothaman K ME 2011 – 2015