United
ID No Name Course Batch
200538RL078 Kothapati Manikanta ME 2005 – 2009
200738RL030 Sathiya Seelan S ME 2007 – 2011
200838RL026 Prathamesh Prakash Parale ME 2008 – 2012
200838RL085 Avinash Tiwari ME 2008 – 2012
200538RN002 Abraham Mathew NT 2005 – 2008
200538RN006 Christopher Chandran M NT 2005 – 2008
200538RN009 Jobby Mathai NT 2005 – 2008
200538RN026 Balaji Prasath M NT 2005 – 2008
200638RN004 Aromal S P NT 2006 – 2009
200638RN025 Shanmuga Sundaram R NT 2006 – 2009
200638RN026 Sivashankar D NT 2006 – 2009
200738RN003 Kushwaha Ajay Ramwodh NT 2007 – 2010
200738RN011 Hruday Ranjan Mohanta NT 2007 – 2010
200838RN036 Vineet NT 2008 – 2011
200838RN059 Rahul Sinha NT 2008 – 2011
200938RN095 Ragunath P. NT 2009 – 2012
201038RL067 Prasanth K ME 2010 – 2014
201038RN042 Pandidurai N NT 2010 – 2013