Univan
ID No Name Course Batch
200438RL046 Nixon J ME 2004 – 2008
200538RL041 Chellappan S ME 2005 – 2009
200638RL099 Vishnu B. ME 2006 – 2010
200738RL115 Warik Ashay Ashok ME 2007 – 2011
200138T1012 Deepak Choudhary ME 1999 – 2003
200138T1034 Rajat Nagpal ME 1999 – 2003
2010RG034 Rajwardhan Jha GME 2010 – 2011
200938RL017 Lavneet Kumar ME 2009 – 2013
200938RL083 Aravind S ME 2009 – 2013
200938RL095 Kiruphakaran ME 2009 – 2013
200938RL103 Nikhil Singhal ME 2009 – 2013
200938RL109 Shashank Shekar ME 2009 – 2013
200938RN023 Manoj Prabhakar NT 2009 – 2012
201038RL062 Mylapalli Rajesh ME 2010 – 2014
201038RL021 Lavy Chawla ME 2010 – 2014
201038RL110 Rawnak Chourasia ME 2010 – 2014