VarunShippingCo.Ltd
ID No Name Course Batch
200138RL016 Anup John ME 2001 – 2005
200138RL022 Sandeep Gulia ME 2001 – 2005
200138RL041 Ramasatya Narayana Raju M. ME 2001 – 2005
200138RL043 Gaurav Malhotra ME 2001 – 2005
200138RL049 Deepak Nair ME 2001 – 2005
200138RL053 Anoop J. Valiya Puthen Pura ME 2001 – 2005
200138RL060 S.V. Ramanan ME 2001 – 2005
200138RL062 Ankit Verma ME 2001 – 2005
200338RL005 A. Anbarasu ME 2003 – 2007
200338RL014 Balaji .P ME 2003 – 2007
200338RL017 Dalvir Singh Gambhir ME 2003 – 2007
200338RL019 Dinesh Kannan. R ME 2003 – 2007
200338RL034 Kumanan .D ME 2003 – 2007
200338RL039 Md.Mazhar Khan ME 2003 – 2007
200338RL042 Mohamed Askar .A ME 2003 – 2007
200338RL046 Narayan Rajagopal ME 2003 – 2007
200338RL055 Priyesh Pandey ME 2003 – 2007
200338RL057 C. Ragha Vendra Prasad ME 2003 – 2007
200338RL059 Rajmohan .M ME 2003 – 2007
200338RL060 Rakesh Kamath.C ME 2003 – 2007
200338RL061 Ramachandran .S.V. ME 2003 – 2007
200338RL062 Ramesh Kumar .S ME 2003 – 2007
200338RL063 A. Ranjith ME 2003 – 2007
200338RL065 A. Sabarikumar ME 2003 – 2007
200338RL068 Sanjeev Ranjan ME 2003 – 2007
200338RL069 Saravanan .D ME 2003 – 2007
200338RL074 Sivakumar .P ME 2003 – 2007
200338RL075 Sridhar .A ME 2003 – 2007
200338RL078 Sumesh .P ME 2003 – 2007
200338RL079 Suresh .P ME 2003 – 2007
200338RL083 Varun .S (2003 38 RL 083) ME 2003 – 2007
200338RL084 Varun.S (2003 38 RL 084) ME 2003 – 2007
200338RL085 Varun John Paul ME 2003 – 2007
200338RL086 Venu Sasidhar Payasam ME 2003 – 2007
200338RL087 Vidyut Saxena ME 2003 – 2007
200338RL090 M. Vinoth (2003 38 RL 090) ME 2003 – 2007
200338RL096 Shafir Shamsuddin ME 2003 – 2007
200138T1009 Ramalingam .G ME 1999 – 2003
200138T1015 Shivabrahma Kumar.Y ME 1999 – 2003
200138T1028 Sreekumar P. ME 1999 – 2003
200038RL501 Abhishek Kumar Singh ME 2000 – 2004
200038RL503 Shivajee ME 2000 – 2004