Wallems
ID No Name Course Batch
200238RL009 Arun J Raja ME 2002 – 2006
200238RL011 K. Arun ME 2002 – 2006
200238RL020 Bharat Allena ME 2002 – 2006
200238RL044 Kranthi Kumar Vuppala ME 2002 – 2006
200238RL047 Loknath .K ME 2002 – 2006
200238RL052 K.R. Nagarajan ME 2002 – 2006
200238RL056 Prakash .S ME 2002 – 2006
200238RL064 Rakshith ME 2002 – 2006
200238RL087 Vijaya Prakash .N ME 2002 – 2006
200238RL090 Vineeth .R ME 2002 – 2006
200338RL002 Amaranadh Barnala ME 2003 – 2007
200338RL011 Arun Roberts. R ME 2003 – 2007
200338RL015 Balavinayagam. L ME 2003 – 2007
200338RL018 Dhayanithe. N ME 2003 – 2007
200338RL028 Harshit Chhabra ME 2003 – 2007
200338RL036 Mandalapu Rajasekhar ME 2003 – 2007
200338RL040 Merbin Sharma .C ME 2003 – 2007
200338RL041 Meyyappan .S ME 2003 – 2007
200338RL049 Naresh Kumar .D ME 2003 – 2007
200338RL058 Rajkumar .S ME 2003 – 2007
200338RL067 Sandeep Pannu ME 2003 – 2007
200338RL073 Siddhartha Gudur ME 2003 – 2007
200438RL019 Rajeshkanna A ME 2004 – 2008
200438RL032 Vivek Anand Sharma ME 2004 – 2008
200438RL038 Gokula Kannan A K ME 2004 – 2008
200438RL048 Pandi Kannan S ME 2004 – 2008
200438RL055 Sathish D ME 2004 – 2008
200438RL056 Seetharaman K V ME 2004 – 2008
200438RL063 Tony Philip ME 2004 – 2008
200438RL066 Ancil Mathew ME 2004 – 2008
200438RL092 Srikrishna K ME 2004 – 2008
200438RL094 Vaibhav Kukreti ME 2004 – 2008
200638RL082 Md Faizan Ansari ME 2006 – 2010
200738RL010 Binu P R ME 2007 – 2011
200738RL071 Siddharth S ME 2007 – 2011
200738RL077 Vivekananthan C ME 2007 – 2011
200838RL004 Arun Rana ME 2008 – 2012
200838RL024 Palaniappan PL ME 2008 – 2012
200838RL035 Sivasuriyan T ME 2008 – 2012
200838RL068 Rajes R ME 2008 – 2012
200838RL071 Samboji Arun Chander ME 2008 – 2012
200838RL073 Sharad Thapa ME 2008 – 2012
200838RL082 Anil Kumar ME 2008 – 2012
200838RL084 Ashutosh ME 2008 – 2012
200838RL088 Dinesh Kumar ME 2008 – 2012
200138T1003 Pradeep Kumar M. ME 1999 – 2003
200838RN014 Lalith Prakash G. NT 2008 – 2011
200838RN053 Manoj Kumar Ralia NT 2008 – 2011
200838RN060 Rakesh Kumar.A NT 2008 – 2011
200838RN076 Yeshvanth Raj G. NT 2008 – 2011
200938RN005 Anubhav Sood NT 2009 – 2012
200938RN006 Aranya Mitra NT 2009 – 2012
200938RN007 Arshdeep Singh NT 2009 – 2012
200938RN078 Balaji V. NT 2009 – 2012