West
ID No Name Course Batch
200238RL012 T.R. Arun Kumar ME 2002 – 2006
200338RL022 Gopinath. V ME 2003 – 2007
200338RL025 Hari Krishna .M ME 2003 – 2007
200338RL026 V Hariprasath ME 2003 – 2007
200338RL066 Saikiran Kamaraju Gadda ME 2003 – 2007
200338RL093 A.Santhos Selvakumar ME 2003 – 2007
200138T1033 Nitin Kumar ME 1999 – 2003
200538RN022 Abhishek A S NT 2005 – 2008
200538RN024 Ashik Rahuman A NT 2005 – 2008
200538RN028 Harish Kumar K NT 2005 – 2008
200538RN040 Umamageshwaran S NT 2005 – 2008
200538RN041 Vijaya Kumar S NT 2005 – 2008
200638RN030 Thiyagarajan S NT 2006 – 2009
2010RG031 Vasanth C M GME 2010 – 2011
2016RG007 Achuth P GME 2016 – 2017
2016RG008 Ajay Kumar Dwivedi GME 2016 – 2017
2016RG010 Arindam Ghosh GME 2016 – 2017
2016RG012 Avinash H GME 2016 – 2017
2016RG013 Bharath B M GME 2016 – 2017
2016RG014 Bharath Patel K G GME 2016 – 2017
2016RG015 Chandrakanth H GME 2016 – 2017
2016RG016 Chandrashekhar U GME 2016 – 2017
2016RG018 Deepak Y GME 2016 – 2017
2016RG019 Dileepkumar H R GME 2016 – 2017
2016RG020 Dinesh Kumar Patel GME 2016 – 2017
2016RG021 Dinesh Kumar Ram GME 2016 – 2017
2016RG022 Emil S GME 2016 – 2017
2016RG023 Karthik N GME 2016 – 2017
2016RG024 Muhammed Arshad V GME 2016 – 2017
2016RG025 Ningaraja B N GME 2016 – 2017
2016RG026 Prajesh V Ekbote GME 2016 – 2017
2016RG027 Prashanth Kumar V GME 2016 – 2017
2016RG028 Raghavendr Malagi GME 2016 – 2017
2016RG029 Raghavendra V GME 2016 – 2017
2016RG030 Santoshkumar S GME 2016 – 2017
2016RG031 Suraj Kumar Soni GME 2016 – 2017
2016RG033 Varun R Bharadwaj GME 2016 – 2017
2016RG034 Veerendra G P GME 2016 – 2017
2016RG035 Madan P GME 2016 – 2017
201038RL104 Nithin John D Souza ME 2010 – 2014
2016SRLETO002 Akash H P ETO 2016-Sep
2016SRLETO004 Arun Kumar S ETO 2016-Sep
2016SRLETO005 Ashwin Kumar S ETO 2016-Sep
2016SRLETO007 Chandan P V ETO 2016-Sep
2016SRLETO008 Chethan B V ETO 2016-Sep
2016SRLETO009 Chethan Hs ETO 2016-Sep
2016SRLETO011 Darshan P ETO 2016-Sep
2016SRLETO012 Gaurav Kumar ETO 2016-Sep
2016SRLETO013 Jantupally Sai Chaitanya Reddy ETO 2016-Sep
2016SRLETO017 Lokesh B S ETO 2016-Sep
2016SRLETO019 Manojkumar Buyya S ETO 2016-Sep
2016SRLETO020 Manoranjan R ETO 2016-Sep
2016SRLETO021 Mukund Raj S T ETO 2016-Sep
2016SRLETO022 Murali G ETO 2016-Sep
2016SRLETO023 Nagaraj P ETO 2016-Sep
2016SRLETO025 Naveen Kumar V ETO 2016-Sep
2016SRLETO026 Naveen Reddy L ETO 2016-Sep
2016SRLETO027 Naveena K A ETO 2016-Sep
2016SRLETO028 Pavankumar G ETO 2016-Sep
2016SRLETO029 Rahul P S ETO 2016-Sep
2016SRLETO031 Ranjith H A ETO 2016-Sep
2016SRLETO032 Sanjay Kumar R N ETO 2016-Sep
2016SRLETO033 Suresh K ETO 2016-Sep
2016SRLETO034 Thejas H L ETO 2016-Sep
2016 S RL ETO 001 Abhimon Joy E ETO 2016-Sep