Wilhelmsen
ID No Name Course Batch
200638RL003 Aravindan S. ME 2006 – 2010
200638RL016 Midhun Michael ME 2006 – 2010
200638RL028 M.A. Sohail Quddus ME 2006 – 2010
200638RL031 Vetrivel R. ME 2006 – 2010
200638RL035 Abhishek Dhar ME 2006 – 2010
200638RL043 Ishan Shaik ME 2006 – 2010
200638RL049 Mayank Gupta ME 2006 – 2010
200638RL061 Siva Ganesh C. ME 2006 – 2010
200638RL064 Tom C. Kurian ME 2006 – 2010
200638RL069 Anant Singh Dhanoa ME 2006 – 2010
200638RL070 Arun Kumar M. ME 2006 – 2010
200638RL085 Nitin Sharma ME 2006 – 2010
200638RL093 Sibi Abraham ME 2006 – 2010
200638RL096 Swadesh Singh ME 2006 – 2010
200838RL001 Abhishek Kasisomayajula ME 2008 – 2012
200838RL012 Hitesh Thapa ME 2008 – 2012
200838RL031 T Sai Bhasker ME 2008 – 2012
200838RL075 Somveer ME 2008 – 2012
200838RL109 Rohan Baruah ME 2008 – 2012
200938RL011 Eswar S ME 2009 – 2013
200938RL016 Kishore Babu N K ME 2009 – 2013
200938RL044 Ambuj Kumar Rawat ME 2009 – 2013
200938RL047 Atul Chaudhary ME 2009 – 2013
200938RL075 Surya J J ME 2009 – 2013
200938RL088 Gaurav Kumar ME 2009 – 2013