UTTAR PRADESH State Placed Cadet Details
ID No Name Company Name Course
200138RL015 Piyush Kumar Singh MediterraneanShippingCompany ME
200138RL040 Anshu Rai MitsuiO.S.K.Lines ME
200138RL043 Gaurav Malhotra VarunShippingCo.Ltd., ME
200138RL055 Akshat Kapoor MercatorLines ME
200138RL061 Ashish Kumar GreatEasternShippingCo.Ltd. ME
200138RL062 Ankit Verma VarunShippingCo.Ltd., ME
200238RL022 Bhaskar Agnihotri GreatEasternShippingCo.Ltd. ME
200238RL041 Kanu Priya Jain Paramount ME
200338RL013 Ashwani Safaya NeptuneShipmgt. ME
200338RL028 Harshit Chhabra WallemShipManagement ME
200438RL013 Mohit Kapoor NYKShipmanagement ME
200438RL042 Jayvardhan Singh Chauhan MediterraneanShippingCompany ME
200438RL078 Manish Singh MediterraneanShippingCompany ME
200438RL083 Nikesh Agrawal MediterraneanShippingCompany ME
200438RL093 Suramya Bhatnagar NYKShipmanagement ME
200438RL096 Rahul Mittal MediterraneanShippingCompany ME
200438RL103 Naseem Ahmad NYKShipmanagement ME
200538RL004 Ankit Bansal NYKShipmanagement ME
200538RL063 Ved Prakash NYKShipmanagement ME
200538RL066 Akash Singh FleetManagement ME
200538RL085 Prince Khurana FleetManagement ME
200638RL017 Namit Bhatia NYKShipmanagement ME
200638RL045 Karan Kapoor RedOceanShipManagement ME
200638RL059 Saran Deep Singh NYKShipmanagement ME
200638RL068 Abhishek Roy NYKShipmanagement ME
200638RL078 Karan Malhotra BernhardSchulteShipMgt ME
200638RL086 Pallav Choudhary NYKShipmanagement ME
200638RL089 Razif Ahmad MediterraneanShippingCompany ME
200638RL091 Sandeep Krishnan BernhardSchulteShipMgt ME
200638RL096 Swadesh Singh WilhelmsenShipManagement ME
200738RL024 Nishant Kumar Higherstudies ME
200738RL027 Rahul Sharma PrideofIndore ME
200738RL064 Prakhar Srivastava ShippingCorporationofIndia ME
200738RL067 Rupak Kumar Trivedi CampellShipping ME
200738RL103 Raghvendra Singh CampellShipping ME
200738RL116 Abhijeet Chaturvedi OtherCompanies ME
200838RL006 Ayush Prakash Upadhayaya SeaspanCrewManagement ME
200838RL069 Rashpal Singh Soni Seastar ME
200838RL073 Sharad Thapa WallemShipManagement ME
200838RL085 Avinash Tiwari UnitedOceanShipManagement ME
200838RL110 Sahil Chawla BWShipping ME
201039RL069 Raj Rathore IndiaCements ME
200138T1030 Saurabh Singh AngloEastern ME
200038RL506 Abhishek Singh [Rl. No. 506] FleetManagement ME
200038RL508 Kumar Gaurav Trivedi MediterraneanShippingCompany ME
200038RL510 Prateek Tripathi FleetManagement ME
201038RE006 Kailash Narain Verma MediterraneanShippingCompany SEOE
NS/02/01 Ashish Kumar Singh GeneralMaritimeCrewingPvt.Ltd. NS
NS/04/01 Ankur Yadav NYKShipManagement NS
NS/04/02 Anshuman Kandari NYKShipManagement NS
NS/04/21 Ravish Rishishwar FleetManagement NS
NS/04/22 Rishi NYKShipManagement NS
200538RN030 Jitendra Misra NYKShipManagement NT
200538RN036 Sandeep Basu Roy IndiaSteamship NT
200538RN038 Shrawan Khanna NYKShipManagement NT
200638RN001 Abhinav Dagur FleetManagement NT
200638RN016 Pushpendra Mishra NYKShipManagement NT
200638RN035 Yuvraj Singh NYKShipManagement NT
200738RN027 Vindeshwari Nath Tiwari SeasonShipManagement NT
200738RN032 Alok Singh NYKShipManagement NT
200738RN033 Ankit Seth NYKShipManagement NT
200738RN035 Atul Kumar OtherCompanies NT
200838RN003 Amar Kumar Teotia FleetManagement NT
200838RN025 Salim Khan EastIndiaShipping NT
200838RN029 Siddhant Agarwal FleetManagement NT